Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang hoat dong - slide 2

  • Trang hoat dong - slide 1

Quản lý tài nguyên và môi trường biển

MCD thúc đẩy cơ chế quản lý liên tỉnh khu dự trữ sinh quyển sông Hồng

10. 02. 2014 Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước liên tỉnh ven biển đồng bằng châu thổ sông Hồng (DTSQSH) là khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam ngày 2 tháng 12 năm 2004. Đây là khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước ven biển thuộc 3 tỉnh châu thổ sông Hồng là Thái BìnhNam Định và Ninh Bình. Do đặc thù của khu DTSQ SH được quản lý theo cơ chế liên tỉnh, đòi hỏi việc xây dựng một bản Quy chế quản lý chung cho khu DTSQ để các bên phối hợp tham gia thực hiện là yêu cầu cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu chung.

Được sự nhất trí hợp tác của UBND cùng Sở Tài Nguyên môi trường 3 tỉnh: Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) đã cùng với đối tác địa phương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động thúc đẩy hoàn thiện cơ chế quản lý liên tỉnh khu Dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng. Với sự nỗ lực không ngừng của MCD trong vai trò tư vấn, cũng như hỗ trợ nguồn ngân sách để tiến hành các buổi tham vấn, hội nghị kiện toàn đi đến thống nhất việc xây dựng Quy chế phối hợp quản lý khu DTSQ SH.

Quy chế đang tiến hành chờ các bên tham gia đóng góp ý kiến lần cuối trước khi  được phê duyệt chính thức. Việc hoàn thiện và đưa ra ban hành thực hiện Quy chế quản lý liên tỉnh khu DTSQ SH cũng là bước mở đầu cho các hoạt động nhằm phát triển nền kinh tế chất lượng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng hướng tới thành công trong mục tiêu: “ Đồng quản lý- phát triển bền vững”, đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của khu DTSQ SH đối với người dân trong nước và bạn bè quốc tế. 

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh