Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Công cụ thu gom rác (Bẫy rác) Mỹ Tân

    [gallery columns="2" size="medium" ids="21633,21634,21635,21636"]

MCD 73

Tiếp tục nghiên cứu về rác thải nhựa khu vực ven sông và trên sông Hồng, sông Đào tỉnh Nam Định

06. 07. 2023 MCD 73

 

Cuối tháng 6 năm 2023, MCD đã phối hợp với các đối tác trung ương và địa phương tổ chức hoạt động nghiên cứu về rác thải khu vực ven sông và trên sông Hồng và sông Đào tại tỉnh Nam Định. Đợt nghiên cứu này được thiết kế cho mùa mưa với các mục tiêu (i) xác định số lượng, thành phần và đặc điểm rác trôi nổi trên sông; (ii) xác định số lượng, thành phần và đặc điểm rác thải thu được tại các bẫy rác; (iii) so sánh các dữ liệu thu thập được để nâng cao hiểu biết về đặc tính di chuyển của rác và mức độ hiệu quả của bẫy rác trong thu gom rác trên sông. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng góp phần tăng cường năng lực, chia sẻ kiến thức khoa học, các phương pháp nghiên cứu về rác thải nhựa, đóng góp thông tin số liệu cho việc thực hiện kế hoạch hành động của Việt Nam và Nam Định về quản lý rác thải nhựa đại dương.

Tham gia trực tiếp công tác nghiên cứu tại thực địa có các cán bộ MCD, cán bộ nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, và các cán bộ địa phương thuộc Sở TN&MT tỉnh Nam Định, các cơ quan cấp huyện xã và các nhóm nòng cốt vận hành bẫy rác. Áp dụng phương pháp nghiên cứu rác thải do chuyên gia quốc tế hướng dẫn, nhóm nghiên cứu đã thực hiện hoạt động quan trắc xác định số lượng, thành phần và đặc điểm rác thải trôi nổi theo dòng trên sông từ các điểm trên cầu Tân Đệ, Tân Phong và Đò Quan và đồng thời tiến hành thu gom, phân loại, xác định số lượng, thành phần và đặc điểm của rác thải thu được tại 6 bẫy rác ở xã Mỹ Tân – huyện Mỹ Lộc, phường Trần Tế Xương – thành phố Nam Định, xã Điền Xá và xã Nam Thắng – huyện Nam Trực, xã Xuân Thành – huyện Xuân Trường và xã Giao Hương –  huyện Giao Thuỷ.

Hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng” nhằm thúc đẩy các giải pháp công nghệ sáng tạo và truyền thông để cải thiện quản lý chất thải rắn khu vực ven sông và cửa sông, với sự tài trợ và cố vấn kỹ thuật từ Tổ chức Bảo tồn đại Dương và do Trung tâm MCD chủ trì và phối hợp với Sở TN&MT cùng các đối tác địa phương thực hiện tại tỉnh Nam Định.

Hình ảnh hoạt động: 

Trả lời

Your email address will not be published.

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh