Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế, các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, cũng như các đơn vị tư nhân.